Panel B2B

                       


W ramach Konferencji Naukowej „Nauka i Biznes- wspólne wyzwania” rozpocznie się już dziewiąty z kolei panel dyskusyjny B2B (informacje na temat poprzednich edycji można znaleźć w BIP AGH 2015 oraz BIP AGH 2017). Naszym głównym celem jest integracja środowisk nauki i biznesu oraz dyskusja na temat realnych możliwości przyspieszenia transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych dla przedsiębiorstw i samorządów. W tym roku zaprezentujemy Platformę informacyjno-komunikacyjną Student2Business, która będzie nas wspierała w rozwijaniu współpracy pomiędzy studentami a biznesem. Naszymi gośćmi będą: Z-ca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przedstawiciele Izb Handlowych, Stowarzyszenia Krak-Business w Krakowie, Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, administracji publicznej, przedsiębiorców, naukowców oraz studentów. Program spotkania poniżej: