Publikacja

Formularz wyboru formy publikacji jest dostępny tutaj.

Oferujemy Państwu następujące formy publikacji:

 1. Publikacja w Folia Oeconomica Stetinensia (40 punktów MNiSW, IF, Scopus)
 2. Publikacja w czasopiśmie Managerial Economics, (40 punktów MNiSW).
 3. Publikacja w czasopiśmie European Journal of Innovation Management, (100 punktów MNiSW; IF: 4.411).
 4. Publikacja w czasopiśmie International Journal of Trade and Global Markets (40 punktów MNiSW, ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości), indeksowane w Scopus.
 5. Publikacja w czasopiśmie International Journal of Monetary Economics and Finance (40 punktów MNiSW, ekonomia i finanse), indeksowane w Scopus.
 6. Publikacjaw czasopiśmie Przegląd Organizacji (40 punktów MNiSW), Opłata za publikację wynosi 2560 PLN (do 16 stron, dodatkowo 200 zł za każdą stronę powyżej 16, maksymalnie 25 stron) - 15% rabat konferencyjny, artykuły mogą być w języku polskim lub angielskim,
 7. Publikacja w czasopiśmie Central European Review of Economics & Finance (40 punktów MNiSW),
 8. Publikacja w czasopiśmie Contemporary Economics (100 punktów MNiSW, IF 2.1, WoS, Scopus), opłata za publikację wynosi 350 EURO, po uzyskaniu pozytywnych recenzji,
 9. Publikacja w czasopiśmie European Journal of Interdisciplinary Studies (EJIS) (20 punktów MNiSW), indeksowane w Scopus.
 10. Publikacja w czasopiśmie RPER (Revista Portuguesa de Estudos Regionais / Portuguese Review of Regional Studies), indeksowane w Scopus.
 11. Publikacja w czasopiśmie International Entrepreneurship Review (100 punktów MNiSW, ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości), indeksowane w EBSCO i ProQuest.
 12. Publikacja w czasopiśmie Decision Making in Manufacturing and Services (20 punktów MNiSW, automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka; matematyka), indeksowane w EBSCOhost.
 13. Publikacja w czasopiśmie Modern Management Review (20 punktów MNiSW)
 14. Publikacja w czasopiśmie Journal of Innovation and Entrepreneurship (20 pkt. MNiSW)
 15. Publikacja w European Management Studies (40 pkt. MNiSW, WoS)
 16. Publikacja w czasopiśmie Ekonomista, publikacja w języku polskim (40 pkt. MNiSW).
 17. Rozdział w monografii wydanej przez wydawnictwo Routledge, Taylor & Francis Group (200 punktów MNiSW (300 pkt. w naukach społecznych), udział jednostkowy 50pkt. (75 pkt. w naukach społecznych), Scopus). Planowany tytuł monografii: "Role of artificial intellience in making strategic and economic decisions" - preferujemy prace o wydźwięku międzynarodowym.
 18. Rozdział w monografii wydanej w Wydawnictwach Akademii Górniczo-Hutniczej (80 punktów MNiSW (100 pkt. w naukach społecznych), udział jednostkowy 20 pkt. (25pkt. w naukach społecznych))
 19. Rozdział w monografii wydanej przez wydawnictwo Springer (80 punktów MNiSW (100 pkt. w naukach społecznych), udział jednostkowy 20 pkt. (25pkt. w naukach społecznych), indeksowane w Web of Science)


Zgłoszenie artykułu

Autorzy są zobligowani do przesłania pracy zgodnie z datą podaną na stronie wydarzenia w zakładce Terminy. Artykuł należy przesłać poprzez system EasyChair. Aby przesłać artykuł należy postępowac według podanych poniżej instrukcji:

 1. Jeżeli ktoś nie posiada jeszcze konta w systemie EasyChair, musi zarejestrować się używając poprawnego adresu e-mail. Aby założyć konto kliknij tutaj.
 2. Następnie należy zalogować się do systemu EasyChair
 3. Po zalogowaniu należy kliknąć na odnośnik "New Submission" i postępować według instrukcji.


Publikacje monograficzne z poprzednich edycji konferencji