Rejestracja
  Pracownicy naukowi
Aby zgłosić swój udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Opłatę konferencyjną w wysokości 980 zł można uiścić wyłącznie przelewem bankowym. Opłata konferencyjna (980 zł) obejmuje koszt publikacji oraz materiały konferencyjne. Uczestnictwo w uroczystej kolacji jest dodatkowo płatne 180 zł. Niezależnie od rejestracji poprzez formularz, należy przesłać poprzez system konferencyjny EasyChair streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim w terminie podanym na stronie wydarzenia w zakładce Terminy

 
  Przedstawiciele biznesu
Udział w konferencji bez publikacji oraz bez prezentacji jest bezpłatny. Opłata za udział w konferencji z prezentacją wyników realizowanych projektów wynosi 500 zł. Uczestnictwo w uroczystej kolacji jest dodatkowo płatne 180 zł. Aby zgłosić swój udział w należy wypełnić formularz rejestracyjny.

 
  Doktoranci
Udział w konferencji bez publikacji (sam udział lub poster) jest bezpłatny. Udział z publikacją jest płatny 500 zł. Uczestnictwo w uroczystej kolacji jest płatne 180 zł. Aby zgłosić swój udział w panelu B2B należy wypełnić formularz rejestracyjny. Niezależnie od rejestracji poprzez formularz, należy przesłać poprzez system konferencyjny EasyChair streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim w terminie podanym na stronie wydarzenia w zakładce Terminy.

 
  Studenci
Udział w konferencji bezpłatny. Aby zgłosić swój udział w panelu B2B należy wypełnić formularz rejestracyjny. Studenci mają możliwość bezpłatnej publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w następujących czasopismach:
 • Digital Business Review (w tym czasopiśmie tylko artykuły wspólne z pracownikiem naukowym)
 • Ścieżki zarządzania
 • Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne (SEPiA)

 • Opłaty należy wnosić na rzecz:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Zarządzania
  Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  NIP 675-000-19-23

  Numer konta do przelewu:
  96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
  Bank PEKAO S.A. Kraków
  W tytule przelewu prosimy wpisać:
  "B2B 2023" 720 200 42 32 - imię i nazwisko, za którą dokonywana jest opłata

  Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy i płatności dokonano z firmowego konta.

  Kopię przelewu prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres jwojna[at]agh.edu.pl lub faksem na numer
  +48 12 636 70 05. Wszelkie pytania dotyczące opłaty za konferencję prosimy kierować do
  pani Justyny Wojny - telefon: +48 12 617 42 30, e-mail: jwojna[at]agh.edu.pl