Organizatorzy

AGHNAUKA i BIZNES ‐ wspólne wyzwania
Kraków, 18 listopada 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Nauka i biznes ‐ wspólne wyzwania , która odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 18 listopada 2021 r. w Krakowie, na Wydziale Zarządzania AGH. Konferencja jest kontynuacją i rozszerzeniem organizowanego od 2015 roku Panelu Naukowo-Biznesowego (B2B), którego nieustającym celem jest integracja przedstawicieli środowisk nauki i biznesu.

Zaproszenie kierujemy zarówno do przedstawicieli uczelni wyższych, jak i reprezentantów przedsiębiorstw, zrzeszeń przedsiębiorców oraz organizacji otoczenia biznesu i władz lokalnych. W ramach Konferencji chcemy podjąć dyskusję na temat oceny realnych możliwości udziału polskich środowisk naukowych w przyspieszeniu transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych dla przedsiębiorstw w realizacji celów gospodarczych i społecznych. Mamy nadzieję, że nasza Konferencja stanie się okazją do zbudowania platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, uzupełniania brakujących zasobów i tworzenia ich unikatowych kompilacji, co przyczyni się do stymulowania innowacyjności i przedsiębiorczości, a także wzrostu gospodarczego.


Tematyka

Wymagania współczesnego rynku stawiają przed organizacjami wiele nowych wyzwań. Intensywny rozwój nowych technologii i jednocześnie skracanie się cyklu życia produktu, zmiany stylu życia, migracje i kryzysy sprawiają, że dotychczasowe rozwiązania i metody zarządzania stają się nieaktualne i nieefektywne przy niezmiennych prawach ekonomii. To powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują nowych modeli biznesowych i strategii oraz unikatowych zasobów, które pozwoliłyby na budowanie przewagi nad konkurencją. Dlatego celem tej konferencji, oprócz dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, jest stworzenie wspólnej platformy (B2B & S2B) łączącej naukę z biznesem, a co za tym idzie integrującej przedstawicieli środowisk nauki i biznesu.

Konferencja będzie składać się z dwóch części: naukowej oraz biznesowej. Oprócz prezentacji wyników badań naukowych i prowadzenia dyskusji w interdyscyplinarnym środowisku naukowców i praktyków zarządzania, obok tradycyjnych sesji panelowych, odbywać się będą moderowane spotkania oraz networking z przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu, przedstawicielami izb gospodarczych i władz lokalnych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką na stronach czasopism podanych w zakładce Publikacja

  • Świat po koronawirusie
  • Współczesne dylematy przedsiębiorczości
  • Nauka i biznes: rola Uczelni Wyższych w kształtowaniu przedsiębiorczości
  • Ekonomia regionalna
  • Handel, rynek globalny, gospodarka monetarna i finanse
  • Wykorzystanie ICT w transformowaniu organizacji
  • Cyfrowa strategia biznesowa
  • Przedsiębiorstwo wirtualne