Organizatorzy

AGHNAUKA i BIZNES ‐ wspólne wyzwania
Kraków, 29 listopada 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Nauka i biznes ‐ wspólne wyzwania , która odbędzie się 29 listopada 2018 r. w Krakowie, na Wydziale Zarządzania AGH. Konferencja jest kontynuacją i rozszerzeniem organizowanego od czterech lat Panelu Naukowo-Biznesowego (B2B).

Zaproszenie kierujemy zarówno do przedstawicieli uczelni wyższych, jak i reprezentantów przedsiębiorstw, zrzeszeń przedsiębiorców oraz organizacji otoczenia biznesu i władz lokalnych. W ramach Konferencji chcemy podjąć dyskusję na temat oceny realnych możliwości udziału polskich środowisk naukowych w przyspieszeniu transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych dla przedsiębiorstw w realizacji celów gospodarczych i społecznych. Mamy nadzieję, że nasza Konferencja stanie się okazją do zbudowania platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, uzupełniania brakujących zasobów i tworzenia ich unikatowych kompilacji, co przyczyni się do stymulowania innowacyjności i przedsiębiorczości a także wzrostu gospodarczego.